Covid-19 - Open brief aan ons lokaal bestuur en handelaren

Open brief aan ons lokaal bestuur; burgemeester Heeren, schepen Pierard, François & Truiense handelaren


Beste burgemeester en schepenen,
Beste Veerle, Jos en Jo,
Beste collega handelaars,

SINT-TRUIDEN, 27 maart 2020

Ik wil graag een oproep doen aan onze lokaal bestuur, @veerleheeren @jospierard @jofrançois om samen met onze handelaren creatief en constructief mee te denken over extra steunmaatregelen. Uiteraard gaat de prioriteit naar de gezondheid en bescherming van de bevolking in deze onwezenlijke tijden. We kunnen echter niet blijven stilstaan met het lot van de handelaren. Spijtig genoeg vechten deze dikwijls niet enkel op familiaal vlak een strijd tegen corona, maar spelen er ook economische en financiële drama’s af.

Er spreken collega-ondernemers mij aan die het niet meer zien zitten. De dikwijls hoge handelshuren gecombineerd met het missen van de verkoop van de nieuwe collectie lijkt de druppel op de overvolle emmer.

De zomercollecties liggen achter gesloten deuren geëtaleerd terwijl wij onder een stralende lentezon hét shop momentum missen. Onze stock zit bijgevolg momenteel op een absoluut piekmoment terwijl er geen rek is op het leverancierskrediet (deze leveranciers delen eveneens in de klappen), de vaste kosten blijven gewoon doorlopen en de kans op verkoop zonder kortingen wordt dagelijks kleiner. Net zo bij onze horeca collega’s die het toeristisch bloesemseizoen volledig aan zich voorbij zien schieten.

Om van een succesvol horecaseizoen te kunnen spreken zouden de terrassen nu vol moeten zitten, weten horeca uitbaters mij te zeggen.

En wat na de verplichte sluiting? Waarschijnlijk gefaseerde afbouwende maatregelen. De impact van deze crisis is buitenproportioneel... We kunnen er maar van dromen dat de koopkracht op peil blijft en dat de mensen snel terug willen/durven sociaal zijn. Het Belgische ondernemersvertrouwen staat niet ten onrechte op een dieptepunt.

Er zijn reeds nationale steunmaatregelen waar wij op kunnen beroepen en gelukkig hebben wij als truiense middenstand het privilege te kunnen vertrouwen op een goed draaiende middenstandsorganisatie Trud’Or. Ondertussen hebben @marijnghys en @lisahendrickx reeds enkele positieve initiatieven gelanceerd. Ook is het zeer positief te noemen dat er momenteel geen kohieren voor lokale belastingen worden uitgestuurd en dat je gratis kan parkeren. Waarvoor dank, echter vrees is dat dit slechts druppels zijn op een hete plaat.

Uitzonderlijke tijden, vragen om uitzonderlijke maatregelen!
Volgens mij kan de rol van onze gemeente hier zeer bepalend zijn op meerdere vlakken. Mét een focus op behoud van onze middenstand kunnen we Sint-Truiden terug bruisend maken en de negatieve connotatie van één van de zwaarst getroffen gemeenten snel doen vergeten.

Voor het behoud van de middenstand op korte termijn, ben ik van oordeel dat de gemeente kan interveniëren door enerzijds een financieel zuurstof infuus. Hier moet wel snel geschakeld worden. Bij vele retailers stond het water voor de crisis al hoog, banken wilden zonder harde zekerheden, geen kredieten verschaffen aan retailers en/of horeca. Stimuli in de vorm van subsidiëring, premies of leningen zouden door de gemeente verschaft kunnen worden voor het behoud van het kernwinkel gebied.
Vb een lening verschaffen om de handelshuur van enkele maanden te spreiden over een bepaalde periode. (Een mooi voorbeeld hiervan was de kredietverstrekking voor de overkapte terrassen op de markt)
Op deze manier kunnen we de eerste zware druk bij de handelaars wegnemen en de cash-flow bij deze ondernemingen terug op een gezond niveau krijgen.

Anderzijds moeten we ons klaarmaken voor de opheffingen van de coronamaatregelen, waarbij Sint-Truiden een communicatie bazooka zou kunnen klaarzetten om shoppers te overtuigen om terug buiten te komen. Het “winkelhieren” krijgt gelukkig momenteel een extra boost door de solidariteit onder ons. Zowel de online als offline communicatiekanalen kunnen hier verder mee helpen. Concreet denk ik aan een steunmaatregel waarbij handelaars tegoeden ontvangen om advertenties te kopen zowel online (facebook/instagram/google ads/…) als offline (hvbl/jet/weekkrant/…) waarbij er een positieve wisselwerking is tussen winkels, ondernemers en stadsbewoners.

Op middellange termijn hoop ik dat er extra budgetten kunnen vrijgemaakt worden voor onze middenstandsorganisatie Trud’Or, om zo aan de hand van organisatie van shopevenementen en andere initiatieven bij te dragen aan de Truiense winkel- en stadssfeer. Mogelijks zelfs een verdere uitbreiding van het takenpakket van deze goed functionerende vzw.

Gemeentes zoals Kalmthout, Londerzeel en Sint-Katelijne-Waver hebben middelen vrijgemaakt om een corona-fonds op te richten ter ondersteuning van de lokale middenstand.

Aangezien Limburg en in het bijzonder Sint-Truiden en omliggende gemeenten zo zwaar getroffen zijn door COVID-19, mag ik hopen dat er ook op provinciaal (LRM, provincie Limburg, …) en supranationaal niveau acties ondernomen worden.

Mogelijks zijn er reeds andere of gelijkaardige ideeën bij politici en ondernemers, laat dit schijven jullie er dan toe bewegen om de dialoog op gang te brengen en om snel een duidelijk signaal te geven.


#blijfinuwkot #covid19
Rodrique Tournel – zaakvoerder Ciao Bambino – info@ciaobambino.be  


Covid-19 - Open brief aan ons lokaal bestuur en handelaren

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x